Historik

Chikos Gatukök har varit verksamt sedan 1981 då vi startade i hörnet av Repslagaregatan och Norregatan. Här var det sena öppettider till långt in på nätterna som gällde. Många av kunderna var ungdomar som kom från dansställena på helgerna. Arbetstiderna var betungande och 1985 beslöt vi oss för att pröva en ny idé!

Ett nytt gatukök byggdes ute på industriområdet vid Trehäradsvägen. Vi var inte riktigt säkra på hur det skulle gå, med det nya läget men efter hand visade det sig att vi fick många lunchkunder från industriområdet och efter 2 år kunde vi bygga ut gatuköket så att vi fick sittplatser inomhus. Idag har vi ett modernt gatukök, en trogen kundkrets och rimliga arbetstider.

Förutom lunchkunderna består kundkretsen av stamkunder som varit med sedan tiden vid Repslagaregatan och förbipasserande. Trehäradsvägen är numera en av infartslederna till Eslövs stad, så vi ligger bra till för att locka hungriga trafikanter.

År 2000 passade Chikos Gatukök på att fira 20 årsjubileum och vi tycker det är fantastiskt roligt att det finns ungdomar som kom till oss för 10-15 år sedan och nu kommer tillbaka med sina familjer för att äta på vårt gatukök!

Välkomna till Chikos - gamla som nya kunder!